Bismillahirahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat,nikmat iman,nikmat sehat,dan berkah yang dilimpahkan atas kita semua . Semoga bapak / ibu saudara senantiasa dalam lindungan dan ridhanya Allah SWT

Bulan Ramadhan tidak terasa sudah memasuki separuh bulan,malam -malam yang penuh dengan keutamaan jangan sampai terlewatkan di bulan ramadhan ini selain puasa kita juga harus mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan untuk bertujuan menyempurnakan puasa kita di bulan ramadhan.

Zakat fitrah sendiri ialah zakat yang dikeluarkan bertepatan dengan momen bulan ramadhan dan juga sebelum hari raya idul fitri,yang diwajibkan kepada setiap orang islam baik orang tua dan anak anak sekalipun,miskin atau kaya,merdeka atau hamba sahaya.

Takaran Zakat Fitrah

“Rasulullah mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum, baik atas budak, merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin,” (HR. Bukhari).

Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan untuk setiap orang muslim adalah satu sha. Satu sha adalah seukuran empat genggam dua telapak tangan. Satu Sha sama dengan empat mud. Ukuran satu mud adalah 573,75 gr. Empat mud sama dengan 573,75 gr x 4 = 2.295 gr. Untuk memudahkan dalam penghitungan dan jangan sampai kurang dari ukuran yang biasa dipakai orang Arab, satu sha atau empat mud, maka apabila dikonversikan kepada beras, maka menjadi 2,5 kg beras.

Pembayaran zakat fitrah sebesar 2,5 Kg beras tersebut adalah untuk satu orang dan bukan untuk satu keluarga. Dan jika untuk satu keluarga, maka tergantung pada berapa jumlah anggota keluarganya, dikalikan 2,5 kg beras. Jika pembayaran zakat fitrah ini dilakukan dengan menggunakan uang, maka harganya ataupun nilainya adalah sebesar harga beras 2,5 Kg yang biasa dikonsumsi sehari-hari pada saat itu.